Neem contact met ons op
Schrijf ons
Uw halontwerp
Kies een taal
MENU

Informatieclausule

INFORMATIECLAUSULE OVER HET BELEID VOOR PERSOONLIJK GEGEVENSBEHEER EN BESCHERMING

In overeenstemming met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Ik informeer u dat :

  1. De beheerder van uw persoonsgegevens de firma Protan Elmark Sp. z o. o. is.
  2. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 letter a van de algemene verordening voor gegevensbescherming met het oog op het reageren op email correspondentie.
  3. . De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn alleen entiteiten die op grond van de wet gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verkrijgen
  4. Persoonsgegevens worden alleen naar derde landen overgebracht voor zover nodig om de aanbieding te presenteren en de transactie uit te voeren.
  5. Persoonsgegevens worden opgeslagen tot het einde van de zaak waarop de correspondentie betrekking heeft.
  6. U het recht hebt om: de beheerder om toegang tot de persoonsgegevens te vragen, het recht om deze te corrigeren, te schrapping of tot de beperking van de verwerking en het recht om de toestemming in te trekken.
  7. U het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, te weten de Voorzitter van het Bureau voor Gegevensbescherming.
  8. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar het niet verstrekken ervan maakt het realiseren van de aanbieding en de transactie onmogelijk.

Neem contact met ons op via het formulier

De beheerder van uw gegevens is PROTAN ELMARK
KLIK HIER en lees meer over de bescherming van uw gegevens.
Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens
Toestemming om elektronisch gecontacteerd te worden (e-mail)

Bel ons

+48 512 445 642

Exportafdeling exporteren